Zajištění běžných oprav a údržby elektroinstalace


Nejste si jisti, zda elektrické rozvody, elektrické spotřebiče, hromosvody i další elektrické zařízení vyhovuje předpisům? Elektrorevize Kolín Vám připraví spolehlivé podklady pro doložení uspokojivého stavu.

Jste-li odběratelem, který nutně potřebuje vytvořit dle elektrické výkresové dokumentace potvrzení, zda je nově instalované, nebo stávající elektrické zařízení provedeno v souladu s veškerými stanovenými normami, kontaktujte ověřeného profesionála. Elektrorevize Kolín Vám vyhotoví podle dodaných podkladů i kontrolní návštěvy kvalitní zprávu, v níž vyhodnotí stav elektrického zařízení a případně optimálně doporučí napravení nedostatků.

Certifikovaná prohlášení o shodě

Elektrorevize Kolín je zárukou stoprocentní bezpečnosti elektrospotřebičů i elektroinstalace uvedené do běžného provozu. Kontaktujte zkušeného profesionála, který provede spolehlivou revizi.