Spolek na záchranu kulturního dědictví

http://www.schwank-leseni.cz/trubkove-leseni/id-80

Jste milovníci starých památek, milníků naší krásné a zajímavé historie, které toho pamatují často více než staleté duby, i když těch si samozřejmě také vážíte. Nicméně svůj spolek jste založili primárně proto, abyste díky němu mohli efektivněji pomáhat různým kostelům, kapličkám, hradům a tvrzím a dále i podobným stavbám, kterým v důsledku lidské lhostejnosti hrozí zřícení a zánik. Takže se jako členové tohoto spolku ve svém volném čase bavíte tím, že žádáte o různé granty a dotace a vůbec sháníte peníze kde se dá, abyste pak mohli trávit léto v montérkách na trubkovém lešení a maltou obhazovat různé zdi a věže, které to už potřebují jako sůl.

Plné ruce práce

Ale i když je to práce náročná, namáhavá a mnohdy zdlouhavá, tak tou největší odměnou a motivací, díky které následně znovu a znovu podnikáte tyto akce, vám je pocit z dobře odvedené práce a z prodloužení životnosti historických staveb o další stovku let, aby je pak mohly po vás opět zachraňovat a opravovat generace dětí našich dětí, které jak doufáte, se budou o své kulturní dědictví starat lépe než my.