Jak vybírat?

Než začnete vybírat správný vozík, je třeba si uvědomit, jaké jsou vaše prostorové možnosti, jaký je charakter materiálu, který budete paletovými vozíky převážet, jestli budou palety standardní, nebo atypické a podle toho zvolit správné provedení vozíku.Nejsou totiž všechny paletové vozíky stejné a nejsou všechny vhodné ke každé činnosti.

Základní délky

Samozřejmě nejčastěji používané jsou klasické vozíky určené k převážné manipulaci se standardními EURo paletami, „nabodávanými“ na vidlice vozíku po délce. Ty mají délku vidlic 1150 mm. Pak se vyrábějí vozíky ve zkrácené verzi 800 mm. Ty jsou určené do prostorů, kde se palety standardní nabodávají převážně z boku. Bývá to zvláště v menších prostorách, protože tam se s kratším vozíkem lépe otáčí. Jeho rozměry jej předurčují také k použití na menších nákladních autech, nebo i větších, kde jej s sebou často vozí řidiči, aby jim zabíral na ložné ploše co nejmenší prostor.